如火如荼 như hỏa như đồ
♦ Hừng hực, bừng bừng (khí thế). ◇Lỗ Tấn : Tĩnh mục tứ cố, duy kiến như hỏa như đồ chi địch quân tiên phong đội, hiệp tam bội chi thế, triều minh điện xế dĩ trận ư Tư Ba Đạt quân hậu , , , (Tập ngoại tập , Tư Ba Đạt chi hồn ).
♦ ☆Tương tự: phong khởi vân dũng , hung dũng bành bái .