契重 khế trọng
♦ Coi trọng. ◇Liêu trai chí dị : Kiều Sanh, Tấn Ninh nhân, thiếu phụ tài danh. (...) Ấp tể dĩ văn tương khế trọng , , . (...) (Liên Thành ).