虯龍 cầu long
♦ Một loài rồng trong thần thoại.
♦ Đường đi uốn khúc, ngoằn ngoèo, quanh co. ◇Tô Thức : Đăng cầu long (Hậu Xích Bích phú ) Đi lên đường ngoằn ngoèo.