活計 hoạt kế
♦ Sinh kế, công việc. ◇Quan Hán Khanh : Đinh ngoa vũ tán vi hoạt kế, Thâu hàn tống noãn tác doanh sanh , (Cứu phong trần ).
♦ Đồ đạc sinh sống hàng ngày. ◇Thanh bình san đường thoại bổn : Đương thì tùy giá cô cô gia khứ khán thì, gia lí một thậm ma hoạt kế, khước hảo nhất cá phòng xá , , (Giản Thiếp hòa thượng ).
♦ Nữ công, việc may vá thêu thùa. ◇Hồng Lâu Mộng : Hựu nhất diện khiển nhân hồi khứ, tương tự kỉ cựu nhật tác đích lưỡng sắc châm tuyến hoạt kế thủ lai, vi Bảo Thoa sanh thần chi nghi , , (Đệ nhị thập nhị hồi) Lại một mặt sai người về nhà, lấy bức thêu do tự mình làm hồi trước, sang làm quà mừng sinh nhật Bảo Thoa.