迷離 mê li
♦ Mờ mịt, khó phân biện. ◇Nho lâm ngoại sử : Đối trước na hà lí yên vụ mê li, lưỡng ngạn nhân gia đô điểm thượng liễu đăng hỏa, hành thuyền đích nhân vãng lai bất tuyệt , , (Đệ tứ nhị hồi).