肥皂剧 phì tạo kịch
♦ § Gốc Mĩ: soap opera. § Chỉ kịch hoặc phim, thường kéo dài nhiều kì trên đài truyền hình hoặc phát thanh. Mục tiêu chính là thu hút đông đảo người xem hoặc nghe để làm quảng cáo cho các sản phẩm thương mại.