天井 thiên tỉnh
♦ Địa hình (quân sự ngày xưa) chung quanh là núi, ở giữa thấp trũng.
♦ Bản gỗ hình vuông (như cái giếng) ở trên nóc giữa các cột nhà.
♦ Tên sao, tức Tỉnh túc 宿.
♦ (Quân sự thời xưa) Đánh lấy thành địch từ trên xuống, chui qua giếng làm đường hầm. ◇Vệ công binh pháp : Thiên tỉnh: địch công thành vi địa đạo lai phản. Tự ư địa đạo thượng trực hạ, xuyên tỉnh dĩ yêu chi, tích tân an tỉnh trung, gia hỏa huân chi, địch nhân tự tiêu chước : . , 穿, , , (Quyển hạ ).
♦ Sân lộ thiên trong nhà, nằm giữa các phòng, hoặc giữa các phòng và tường bao quanh. ◇Ba Kim : Nhất cá đại thiên tỉnh lí phô mãn liễu tuyết 滿 (Gia , Nhị).