雞巴 kê ba
♦ Dương vật, dương cụ, âm hành.
♦ Thường dùng làm tiếng chửi. ◇Diệp Tử : Dưỡng bất hoạt nhi nữ, tố thập ma kê ba nhân , (Phong thu ).