擔肥 đam phì
♦ Gánh phân. § Đem bón ruộng cho màu mỡ. Cũng gọi là đam thỉ . ◇Lâm Thanh Huyền : Gia dĩ đam phì, bất tri xú , (Tây qua ôi đại biên 西) Người (làm nghề) gánh phân, lâu ngày (quen đi) không ngửi thấy mùi hôi thối nữa.