打饑荒 đả cơ hoang
♦ Tỉ dụ kinh tế khó khăn, nợ nần (phương ngôn). ◇Mao Thuẫn : Thì thế bất hảo, thị diện thanh đắc bất thành thoại, tố lai ngạnh lãng đích phô tử kim niên đô đả cơ hoang, dã bất thị ngã môn nhất gia khốn nan , , , (Lâm gia phô tử , Tứ).
♦ Đòi nợ. ◇Hồng Lâu Mộng : Giá hội tử thuyết đắc hảo thính, đáo liễu hữu tiền đích thì tiết, nhĩ tựu đâu tại bột tử hậu đầu liễu, thùy khứ hòa nhĩ đả cơ hoang khứ? , , , ? (Đệ thất nhị hồi) Bây giờ nghe cậu nói, bùi tai đấy, nhưng khi tiền đã vào tay rồi, cậu lại đánh trống lảng, liệu ai đi đòi nợ cậu được.
♦ Cãi cọ, tranh chấp. ◇Quan tràng hiện hình kí : Đồng thái thái Di thái thái đả cơ hoang, Di thái thái khốc liễu lưỡng thiên bất cật phạn , (Đệ lục thập hồi).
♦ Ứng phó khó khăn, giải quyết vấn đề. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Mạc như sấn thiên khí hoàn tảo, đóa liễu tha. Đẳng tha vãn thượng quả nhiên lai đích thì hậu, ngã môn điếm lí tựu hảo hợp tha đả cơ hoang liễu , . , (Đệ ngũ hồi).