等米下鍋 đẳng mễ hạ oa
♦ Chờ có gạo mà bỏ vào nồi nấu cơm; nghèo rớt mồng tơi. § Hình dung cảnh huống quẫn bách. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã tại giá nha môn nội dĩ kinh tam đại liễu, ngoại đầu dã hữu ta thể diện, gia lí hoàn quá đắc, tựu quy quy củ củ tứ hậu bổn quan thăng liễu hoàn năng cú, bất tượng na ta đẳng mễ hạ oa đích , , , , (Đệ cửu cửu hồi) Nhà tôi ở nha môn đây đã ba đời, cũng có ít nhiều thể diện với người ngoài; trong nhà cũng đủ ăn, có thể giữ gìn khuôn phép hầu hạ quan lớn cho đến khi ngài thăng quan tiến chức chứ không đến nỗi như những kẻ chờ có gạo mà bỏ vào nồi ấy.