洒家 sái gia
♦ Tiếng tự xưng (thời Tống, Nguyên). ◇Thủy hử truyện : Dương Chí đạo: Hảo hán kí nhiên nhận đắc sái gia : (Đệ thập nhị hồi) Dương Chí nói: vị hảo hán đã nhận ra tôi.