不得空 bất đắc không
♦ Không rảnh rỗi, không được nhàn hạ. ◇Văn minh tiểu sử : Lão da hữu công sự bất đắc không, quá nhất thiên tái hội bãi , (Đệ nhị bát hồi).