連年 liên niên
♦ Liên tiếp nhiều năm. ☆Tương tự: bỉ niên , tần niên , cận niên . Tam quốc diễn nghĩa : Viên thị liên niên táng bại, binh cách bì ư ngoại, mưu thần tru ư nội , , (Đệ tam nhị hồi) Họ Viên liên tiếp mấy năm nay thua luôn. Quân tướng thì mệt nhọc ở ngoài; mưu thần thì bị giết ở trong.
♦ Từ năm cũ qua năm mới. ◇Hồng Lâu Mộng : Phụng chỉ: "Ư minh niên chánh nguyệt thập ngũ nhật thượng nguyên chi nhật quý phi tỉnh thân." Giả phủ phụng liễu thử chỉ, nhất phát nhật dạ bất nhàn, liên niên dã bất năng hảo sanh quá liễu :, (Đệ nhất bát hồi) Chỉ vua truyền xuống: đến rằm tháng giêng sang năm là tiết thượng nguyên, Quý phi sẽ về thăm nhà. Từ ngày nhận được chỉ này, trong phủ họ Giả bận rộn ngày đêm, qua giao thừa ăn tết cũng vội vã.