大年初一 đại niên sơ nhất
♦ Chỉ ngày mồng một tháng giêng âm lịch. § Còn gọi là: tân niên , nguyên đán , tuế thủ . ◇Phú Sát Đôn Sùng : Kinh sư vị nguyên đán vi đại niên sơ nhất (Yên Kinh tuế thì kí , Nguyên đán ).