要強 yếu cường
♦ Cứng cỏi, mạnh mẽ, tranh hơn hiếu thắng, không chịu thua. ◇Băng Tâm : Nhiên nhi tha thị cá yếu cường đích hài tử, để tử dã bất khẳng thuyết luyến gia bất khứ đích thoại , (Siêu nhân , Li gia đích nhất niên ).