打嘴 đả chủy
♦ Tát, vả. ◇Hồng Lâu Mộng : Mệnh tái đề nhất liên, nhược bất thông, nhất tính đả chủy , , (Đệ nhất thất, nhất bát hồi).
♦ Mất mặt, mất thể diện. ◇Hồng Lâu Mộng : Lâm Chi Hiếu gia đích kiến tha đích thân thích hựu cấp tha đả chủy, tự kỉ dã giác một thú; Nghênh Xuân tại tọa dã giác một ý tứ , ; (Đệ thất tam hồi) Vợ Lâm Chi Hiếu thấy người bà con làm mình mất mặt, đâm ra cụt hứng. Nghênh Xuân ngồi đấy cũng thấy ngượng ngùng.
♦ Trách cứ, trách móc. ◇Quan tràng hiện hình kí : Đãn phạ bạn đích bất hảo hồi lai, khiếu lão đồng niên đả chủy , (Đệ thập nhị hồi).