春意 xuân ý
♦ Cảnh tượng mùa xuân. ◇Quách Tiểu Xuyên : Xuân thiên lai liễu, Xứ xứ hữu xuân ý , (Xuân noãn hoa khai ).
♦ Tình ý yêu thương giữa trai gái. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Xuân ý mãn thân phù bất khởi, Nhất song hồ điệp trục nhân lai 滿, (Kim Hải lăng túng dục vong thân ).