當下 đương hạ
♦ Ngay tức thì, lập tức. ◇Tam quốc chí : Cập bị triệu, đương hạ kính hoàn phó đô, đạo do Vũ Xương, tằng bất hồi cố , , , (Lục Khải truyện ).