高朋滿座 cao bằng mãn tọa
♦ ☆Tương tự: tân bằng doanh môn , tân bằng nghênh môn , tân khách doanh môn .
♦ ★Tương phản: môn khả la tước , thanh dăng điếu khách .
♦ Hình dung tân khách đông đảo. ◇Vương Bột : Thập tuần hưu hạ, thắng hữu như vân, thiên lí phùng nghênh, cao bằng mãn tọa , , , 滿 (Đằng Vương Các tự ) Mười tuần nhàn rỗi, bạn tốt (nhiều) như mây. Ngàn dặm đón chào, bạn hiền (đông) đầy chỗ ngồi.