付出 phó xuất
♦ Chi ra, hao phí. ◎Như: vị liễu hoàn thành giá bộ thư, đại gia đô phó xuất liễu cực đại đích tâm huyết , .