家醜不可外揚 gia xú bất khả ngoại dương
♦ Việc xấu trong nhà chớ đem ra ngoài cho người ta thấy. § Tương đương: Đừng vạch áo cho người xem lưng.