齊家治國 tề gia trị quốc
♦ Xếp đặt gia đình và cai quản quốc gia. § Nguồn gốc: ◇Lễ Kí : Sở vị trị quốc tất tiên tề kì gia giả, kì gia bất khả giáo, nhi năng giáo nhân giả, vô chi. Cố quân tử bất xuất gia nhi thành giáo ư quốc , , , . (Đại Học ).