投訴無門 đầu tố vô môn
♦ Không biết kêu ca vào đâu, tố cáo với ai. ◎Như: tha hữu mãn phúc ủy khúc, khước đầu tố vô môn 滿, .