六神 lục thần
♦ Sáu thần chính: nhật, nguyệt, tinh, thủy hạn, tứ thì, hàn thử , , , , , . ◇Khuất Nguyên : Lệnh ngũ đế dĩ chiết trung hề, giới lục thần dữ hưởng phục , (Cửu chương , Tích tụng ).
♦ Chỉ sáu thần (lục tạng ) của người ta: tâm , phế , can , thận , , đảm . ◇Trương Hành : Ngũ nội giai hoàn, lục thần tận phục , (Độc lâu phú ).