六神無主 lục thần vô chủ
♦ Đầu óc hoảng loạn, hoang mang lo sợ, mất bình tĩnh, không làm chủ được tinh thần. ◇Diêu Tuyết Ngân : Sùng Trinh hoàng đế tâm phiền ý loạn, lục thần vô chủ, miễn cưỡng nại hạ tâm khán liễu nhất trận văn thư , , (Lí Tự Thành , Đệ tam quyển đệ nhị bát chương).