風寒 phong hàn
♦ Gió và khí lạnh ◇Trương Hoa : Sào cư tri phong hàn, Huyệt xử thức âm vũ , (Tình thi )..
♦ Gió độc và khí lạnh độc, hai thứ gây ra bệnh (Trung y). Cũng chỉ bệnh cảm mạo. ◇Lão tàn du kí tục tập di cảo 稿: Bất quá mạo điểm phong hàn, nhất phát tán tựu hảo liễu , (Đệ lục hồi ).
♦ Tên khác của tháng 11 âm lịch.