諾言 nặc ngôn
♦ Lời hứa. ◎Như: ngã hội tín thủ nặc ngôn, tuyệt bất tiết lộ nhĩ nhậm hà để tế , .