東牆 đông tường
♦ Tường bên phía đông. Mượn chỉ hàng xóm, láng giềng. ◎Như: đông tường xử tử con gái (chưa lấy chồng) nhà hàng xóm.