寒食 hàn thực
♦ Lễ hàn thực, vào khoảng tháng ba trước tiết Thanh Minh một hai ngày. § Tương truyền thời Xuân Thu, Giới Chi Thôi là tướng của Tấn Văn Công , có công khôi phục đất nước, nhưng không được trọng dụng, phẫn chí vào núi Miên Sơn 綿 ở ẩn. Vua cho người đi mời cũng không chịu về. Vua bèn cho đốt núi, Giới Chi Thôi ôm cây chịu chết cháy. Nhà vua thương tiếc đặt ra lễ hàn thực, cấm lửa ba ngày, chỉ ăn đồ nguội.
♦ Ăn đồ nguội. ◇Lục Hối : Hàn thực tam nhật, tác lễ lạc, hựu chử canh mễ cập mạch vi lạc, hạnh nhân chử tác chúc , , , (Nghiệp trung kí ).
♦ Đồ ăn lạnh. § Để ăn vào tiết hàn thực. ◇Phan Vinh Bệ : Hương xuân nha bạn miến cân, nộn liễu diệp bạn đậu hủ, nãi hàn thực chi giai phẩm 椿, , (Đế kinh tuế thì kỉ thắng , Thì phẩm ).