王八 vương bát
♦ Tục gọi là quy , bộ phận sinh dục của đàn ông. § Cũng gọi là ô quy .
♦ Tiếng mắng chửi. § Cũng như vô lại .
♦ Tục gọi giễu cợt người chồng có vợ ngoại tình là vương bát . § Nay ta nói là: đồ bị cắm sừng.
♦ Người làm việc sai bảo trong kĩ viện gọi là vương bát (ngày xưa). § Cũng gọi là ô quy . ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Giá một hữu thậm ma hề khiêu, bất quá tha xuất thân vi tiện, thính thuyết hoàn thị cá vương bát, sở dĩ một hữu thậm nhân khứ lí tha , , , (Đệ nhất nhất hồi).
♦ Tục gọi con rùa và con ba ba là vương bát .