公禮 công lễ
♦ Lễ tiết của quan phương.
♦ Chỉ lễ vật đem cho quan lại. ◇Tỉnh thế nhân duyên truyện : Hựu sai liễu Triều Trụ nã liễu hứa đa ngân tử đáo giam trung đả điểm: Hình phòng công lễ ngũ lượng, đề lao đích thừa hành thập lượng : , (Đệ thập tứ hồi).