寧家 ninh gia
♦ Trị gia, làm cho nhà yên định. ◇Tấn Thư : Đại trượng phu tương chung, bất vấn an quốc ninh gia chi thuật, nãi tác nhi nữ tử tương vấn da! , , (Khổng Du truyện ).
♦ Về nhà. ◇Lí Hành Đạo : Giá sự vấn thành liễu dã, can chứng nhân đô trứ ninh gia khứ , (Khôi lan kí , Đệ nhị chiệp).