洗塵 tẩy trần
♦ Đặt tiệc đón người ở xa đến hoặc người trở về. ☆Tương tự: tiếp phong , tẩy nê . ★Tương phản: tiễn hành . ◇Thủy hử truyện : Thỉnh Tống Giang canh hoán y thường hài miệt, hương thang mộc dục, tại hậu đường an bài diên tịch tẩy trần , , (Đệ tam tam hồi).