當歸 đương quy
♦ Cây đương quy (latin Angelica sinensis). § Vào khoảng mùa hè mùa thu nở hoa nhỏ trắng, thân có mùi thơm, rễ dùng làm thuốc an thần, bổ máu, điều hòa kinh nguyệt, v.v. ◇Tây sương kí 西: Quế hoa tính ôn, đương quy hoạt huyết, chẩm sanh chế độ? , , ? (Đệ tam bổn , Đệ tứ chiệp).
♦ Trong thơ văn ngày xưa thường dùng với ngụ ý ứng đương quy lai hãy nên trở về. ◇Tô Thức : Cố nhân lũ kí san trung tín, Chỉ hữu đương quy vô biệt ngữ , (Kí Lưu Hiếu Thúc ).
♦ Theo về. ◇Tam quốc chí : Chánh quẫn cấp, vãng đầu (Bỉnh) Nguyên, Nguyên nặc chi nguyệt dư, thì Đông Lai Thái Sử Từ đương quy, Nguyên nhân dĩ Chánh phó chi , , , , (Ngụy chí , Bỉnh Nguyên truyện ).