廣寒宮 quảng hàn cung
♦ Theo truyền thuyết, vua Đường Huyền Tông ngày rằm tháng 8 đi chơi trên mặt trăng, thấy một cung phủ lớn, có bảng đề: Quảng Hàn Thanh Hư Chi Phủ . Về sau Quảng Hàn Cung chỉ cung tiên ở trên mặt trăng.