鬼哭神驚 quỷ khốc thần kinh
♦ Hình dung kinh khủng cực độ. ◇Thủy hử truyện : Trương Thanh đái trụ thương can, khứ cẩm đại trung mạc xuất nhất cá thạch tử. Thủ khởi xử chân tự lưu tinh xế điện, thạch tử lai hách đắc quỷ khốc thần kinh , . , (Đệ thất thập hồi) Trương Thanh bèn gác thương, rút hòn đá trong túi gấm. Giơ tay phóng ra như sao xẹt điện chớp, hòn đá bay vút đi nhanh táng đảm kinh hồn.