終身大事 chung thân đại sự
♦ Việc quan hệ một đời. Thường chỉ việc hôn nhân nam nữ, việc trăm năm. ◇Hồng Lâu Mộng : Chỉ kiến liễu nhất cá thanh tuấn nam nhân, bất quản thị thân thị hữu, tưởng khởi tha đích chung thân đại sự lai, phụ mẫu dã vong liễu, thư dã vong liễu , , , , (Đệ ngũ tứ hồi) Rồi thấy đứa con trai nào xinh đẹp, không kể họ hàng, bạn bè, lại nghĩ ngay đến việc trăm năm của mình, quên cả bố mẹ, cũng quên luôn cả sách vở.