桃花星 đào hoa tinh
♦ (Thuật ngữ đẩu số) Đào hoa tinh là một ngôi sao xấu (hung tinh ), chủ về dâm đãng. ◇Văn minh tiểu sử : Phùng Chi đích mẫu thân ương nhất vị hợp hôn đích tiên sanh chiêm liễu nhất chiêm, phê đích thị nữ bát tự cực hảo, dã một hữu đào hoa tinh, tảo trửu tinh chư bàn ác sát , , , (Đệ tứ hồi).