花冠 hoa quan
♦ Chòm hoa, do nhiều cánh hoa họp thành.
♦ Mũ trang sức đẹp đẽ của phụ nữ. ◇Bạch Cư Dị : Vân tấn bán thiên tân thụy giác, Hoa quan bất chỉnh hạ đường lai , (Trường hận ca ) Bâng khuâng nửa mái tây tà, Thềm cao xuống chiếc mũ hoa lệch đầu (Tản Đà dịch thơ).
♦ Mào gà. Cũng mượn chỉ con gà trống.