金神 kim thần
♦ Thần của phương tây; thần mùa thu. ◇Hàn Dũ : Thị thì tân thu thất nguyệt sơ, Kim thần án tiết viêm khí trừ , (Phong lăng hành ).