公侯 công hầu
♦ Công tước và hầu tước. ◇Lễ Kí : Vương giả chi chế lộc tước, công hầu bá tử nam phàm ngũ đẳng 祿, (Vương chế ).
♦ Người có tước vị (dòng quý tộc hoặc chức quan cao). ◇Vô danh thị : Bốc giả viết: Quân bắc hạ bất quá tác lệnh trưởng, nam nhập tắc vi công hầu : , (Văn dục đắc ngân ).