六府 lục phủ
♦ Sáu phủ là: thủy, hỏa, kim, mộc, thổ, cốc , , , , , . ◇Thư Kinh : Địa bình thiên thành, lục phủ tam sự duẫn trị, vạn thế vĩnh lại, thì nãi công , , , (Đại Vũ mô ).
♦ Gọi chung sáu loại thuế quan. ◇Lễ Kí : Thiên tử chi lục phủ, viết ti thổ, ti mộc, ti thủy, ti thảo, ti khí, ti hóa, điển ti lục chức , , , , , , , (Khúc lễ hạ ).
♦ Tức là sáu phủ trong thân thể người ta. ◇Trang Tử : Cùng hữu bát cực, đạt hữu tam tất, hình hữu lục phủ , , (Liệt Ngự Khấu ).
♦ Chỉ hình ngoài của thân thể. ◇Kim Bình Mai : Giá vị nương tử, tam đình bình đẳng, nhất sanh y lộc vô khuy, lục phủ phong long, vãn tuế vinh hoa định thủ , , 祿, , (Đệ nhị cửu hồi).
♦ Sáu sao của cung văn xương. ◇Tấn thư : Văn xương lục tinh, tại bắc đẩu khôi tiền, thiên chi lục phủ dã, chủ tập kế thiên đạo , , , (Thiên văn chí thượng ).
♦ Tên một chương trong nhạc cổ. ◇Thượng thư đại truyện : Ca: đại hóa, đại huấn, lục phủ, cửu nguyên, nhi Hạ đạo hưng : , , , , (Quyển nhất hạ ). § Bốn chương đều ca tụng công đức của vua .