書畫 thư họa
♦ Tác phẩm nghệ thuật thư pháp và hội họa. ◇Đỗ Phủ : Tích tai công danh ngỗ, Đãn kiến thư họa truyền , (Quan Tiết Thiếu Bảo thư họa bích ).
♦ Viết chữ và vẽ tranh.