羅浮夢 la phù mộng
♦ Triệu Sư Hùng đời Tùy Văn Đế, năm Khai Hoàng , đi chơi núi La Phù ở tỉnh Quảng Đông, gặp một người đàn bà áo trắng, cùng vào quán rượu bàn luận rất vui, uống say nằm ngủ. Sáng dậy, thấy mình nằm dưới một gốc cây mai. ◇Ân Nghiêu Phiên : Hảo phong xuy tỉnh la phù mộng, Mạc thính không lâm thúy vũ thanh , (Hữu nhân san trung mai hoa ).