精衛 tinh vệ
♦ Tên một con chim trong thần thoại cổ. § Con gái vua Viêm Đế , tên là Nữ Oa , bị chết đuối ở biển Đông, đau hận hóa làm con chim tinh vệ , thường ngậm những cành khô và sỏi đá đem lấp biển. Sau thường dùng để tỉ dụ: người có cừu hận mang chí báo thù, hoặc người không nề hà gian khổ, phấn đấu không thôi. ◇Phạm Vân : Bất từ tinh vệ khổ, Hà lưu vị khả điền , (Vọng chức nữ ).