Việt Nam Từ ĐiểnDang The Kiet
http://vietnamtudien.org/thieuchuu/
PARIS 2003