Centre Nguyen Du viet thue-mail
Nguyen Du, Appel aux âmes errantes Bibliographie

Chiêu hồn Thập loại chúng sinh
(Appel aux âmes errantes)

Câu 093-116 : Cũng có kẻ ...

Cũng có kẻ vào sông ra bể,
Cánh buồm thưa chạy xế gió đông.
Gặp cơn giông tố giữa dòng,
Đem thân chôn rấp vào lòng kình nghê.

Cũng có kẻ đi về buôn bán,
Đòn gánh tre chín dạn hai vai.
Gặp cơn mưa nắng giữa trời,
Hồn đường phách sá lạc loài nơi nao ?

Cũng có kẻ mắc vào khóa lính,
Bỏ cửa nhà gồng gánh việc quan.
Nước khe cơm vắt gian nan,
Dãi dầu nghìn dặm lầm than một đời.

Buổi chiến trận mạng người như rác,
Phận đã đành đạn lạc tên rơi.
Lập lòe ngọn lửa ma trơi,
Tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương !

Cũng có kẻ lỡ làng một tiết,
Liều tuổi xanh buôn nguyệt bán hoa.
Ngẩn ngơ khi trở về già,
Ai chồng con tá biết là cậy ai ?

Sống đã chịu một đời phiền não,
Thác lại nhờ hớp cháo lá đa.
Đau đớn thay phận đàn bà,
Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu ?

<< >>
(1-20) (21-32) (33-44) (45-56) (57-68) (69-80) (81-92) (93-116) (117-136) (137-152) (153-184)Chú thích :


Notes :

Ðầu trang (début page)