Bộ 140 艸 thảo [4, 8] U+82B7
Show stroke order chỉ
 zhǐ
◼ (Danh) Một thứ cỏ thơm, rễ làm thuốc gọi là bạch chỉ (Dahurian angelica root). ◇Nguyễn Du : Thử địa do văn lan chỉ hương (Tương Đàm điếu Tam Lư Đại Phu ) Đất này còn nghe mùi hương của cỏ lan cỏ chỉ.
1. [白芷] bạch chỉ