Bộ 30 口 khẩu [10, 13] U+55D3
21971.gif
Show stroke order tảng
 sǎng
♦ (Danh) Cổ họng. § Tục gọi cuống họng là tảng tử .
1. [吊嗓子] điếu tảng tử